پرینت

سید نظام الدین موسوی در جمع دانشجویان:مجلس نهم اصولگراست اما سر بزنگاه مثل مجلس پنجم رفتار می‌کند

نوشته شده توسط سردبیر. ارسال شده در اخبار و برنامه های معاونت

سیدنظام الدین موسوی در جمع دانشجویان دوره خط امام که در مسجد امام رضا علیه السلام دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، در رابطه با نگاهی به گفتمان های حاکم بر ادوار مختلف مجلس پس از انقلاب گفت: به طور کلی نمی توان برای هر دوره از مجلس گفتمان ویژه ای قائل شد و تعریفی ارائه کرد؛ زیرا منظور از گفتمان در کلان بحث مفهوم گسترده ای است که مسائل مختلفی در جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

وی افزود: چنانچه بخواهیم مسئله مجلس را در نگاه امام بسنجیم، باید ابتدا ببینیم تصور امام از نقش مردم در پیروزی انقلاب چه بوده است.

 

مدیر عامل خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه امام معتقد به مردم بود، تصریح کرد: به دلیل همین امر بود که امام به پشتوانه مردمی نهادهای مختلفی را تاسیس و به طور کلی شاکله جمهوریت را پذیرفت.

موسوی گفت: زمانی که امام در سال 41 و به طور ویژه تر در سال 42 نهضت عظیم اسلامی را آغاز کرد و رهبری انقلاب را برعهده گرفت؛ این گونه نبود که امام به صورت دفعتا این حرکت را آغاز کند، زیرا تا قبل از ایشان چنین حرکت هایی را در زمان مشروطه و قبل از آن مشاهده کرده بودیم؛ اما در این فضا امام نگاه جدیدی به مبارزات مردمی داشت.

وی افزود: زمانی که امام حرکت خود را آغاز کردند این گونه نبود که ما مبارزاتی را علیه آمریکا و استکبار نداشته باشیم؛ اما روش مبارزاتی امام با روش های رایج تفاوت های اساسی داشت زمانی که امام مبارزات را آغاز کرد روش های مبارزاتی مختلفی داشتیم که یکی از آنان روش پارلمانتاریستی بود که در این روش اقدامات می بایست از طریق مجلس صورت گیرد.

موسوی گفت: علت این مسئله این بود که این افراد معتقد بودند شاه باید سلطنت کند و نه حکومت و مشخص بود که رژیم شاه از این روش مبارزاتی حسابی نمی برد.

مدیر عامل خبرگزاری فارس روش دوم مبارزاتی را جنگ مسلحانه نامید و تصریح کرد: در این روش گروه های چپی و غالبا مارکسیستی به مبارزات مسلحانه می پرداختند و معتقد بودند که با عملیات مسلحانه باید شاه را کنار زد.

وی بیان داشت: این گروه التقاطی ایجاد کرد به نام مجاهدین خلق که مارکسیست تحویل کشور می داد؛ به طوری که بسیاری از جوانان مذهبی و حتی فرزندان برخی از علما مانند فرزند آیت الله طالقانی و حتی بسیاری از علما را به سمت خود کشاندند.

مدیر عامل خبرگزاری فارس با اشاره به این مسئله که روش مبارزاتی امام ایجاد آگاهی در مردم و کشاندن آنان به صحنه بود، خاطرنشان کرد: امام معتقد بودند، پارلمانی که دست رژیم شاه است و یا گروه های مارکسیستی که از طریق مبارزاتی مسلحانه اقدام به مبارزه می کند کاری از پیش نخواهند برد.

موسوی افزود: هنگامی که جریانات قبلی به بن بست رسیدند امام و مردم به صحنه آمدند و موجی ایجاد شد که با انقلابات پیش از خود در جهان بسیار متفاوت بود، البته این انقلاب ضمن حضور مردم دارای یک روح معنوی نیز بود.

وی با اشاره به اینکه زمانی که انقلاب به پیروزی رسید ما شاهد دو نگاه نسبت به مردم بودیم، تصریح کرد: یکی از نگاه ها نگاه قبل از انقلاب که معتقد بود مبارزات باید پارلمانتاریستی باشد؛ بنابراین نیازی به مردم نیست و این افراد کسانی بودند که به دلیل حضور مردم از زندان های شاه آزاد شده بودند.

مدیر عامل خبرگزاری فارس گفت: نگاه این افراد به انقلاب بروکراتیک بود. امام این نگاه را قبول نداشتند و معتقد بودند که برای تحقق آرمان های انقلاب، مردم باید در صحنه باشند.

وی ضمن تاکید بر این نکته که انقلاب ایران جزو معدود انقلاباتی در جهان بود که در اصل نخست پیروزی، برای چگونگی اداره کشور رفراندوم برگزار کرد، گفت: با وجود اینکه امام پس از انقلاب رهبری بلامنازع کشور را داشت؛ اما باز هم اقدام به برگزاری رفراندوم کرد و در نهایت اقدام به نگاشتن قانون اساسی و اجازه رای دادن مردم به خبرگان رهبری را صادر کردند و تمامی نهادها از قبیل بسیج و جهاد دانشگاهی را با تکیه بر حضور مردم تشکیل دادند.

مدیر عامل خبرگزاری فارس تصریح کرد: امروز هم که حدود 37 سال از انقلاب می گذرد و علی رغم تمامی بحران هایی که در این چند ساله گذرانده ایم و در حال حاضر نیز با آنان روبرو هستیم مشاهده می کنید که هنوز این انقلاب مردمی بودن خود را حفظ کرده است.

موسوی با تاکید بر اینکه امام بر مردم سالاری دینی اعتقادی راسخ داشتند، گفت: امام تمامی شاکله های انقلاب اسلامی را برمبنای مردمی بودن و آن هم مردم سالاری دینی احداث کرد.

وی در ادامه ضمن بیان اینکه امام معتقد بود مجاری قانون گذاری باید از کانال مردم عبور کند، خاطرنشان کرد: امام بر مجلس شورای اسلامی بسیار تاکید داشتند و می فرمودند که نمایندگان مجلس باید از طبقه متوسط به پایین جامعه باشند تا درد مردم را بفهمند.

موسوی در ادامه با بیان اینکه تا کنون 9 دوره از مجلس را پشت سر گذاشته ایم که دیدگاه های مختلفی بر این 9 دوره حاکم بوده است، بیان داشت: برخی مجالس در این 9 دوره تاثیرگذاری بیشتری داشته اند و برخی مجالس ادامه دهنده راه مجالس قبلی بودند.

مدیر عامل خبرگزاری فارس در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی نوع نگاه های حاکم در این مجالس 9 گانه پس از انقلاب پرداخت و گفت: مجلس اول در بحبوحه نگاه خط امام و مخالف خط امام شکل گرفت که اکثریت قاطع مجلس نیروهای خط امام بودند، همچنین یکی از بزرگترین اقداماتی که این مجلس انجام داد رای به عدم صلاحیت بنی صدر بود.

وی افزود: پس از عزل بنی صدر شاهد شکل گیری یک خط کشی بین جریانات انقلاب بودیم؛ به طوری که جریانات چپ و راست شکل می گیرد و اختلاف از آنجایی آغاز می شود که ما به آن التقاط می گوییم.

موسوی تصریح کرد: در مجلس دوم نخستین رگه های رقابت و اختلاف میان جناح های چپ و راست را مشاهده می کنیم که یک صحنه آن انتخاب میرحسین موسوی به سمت نخست وزیری بود که در این دوره افرادی مانند هاشمی رفسنجانی به دلیل اینکه نگاه شان با نگاه چپی ها هم خوانی بیشتری داشت نخست وزیری وی را می پذیرد؛ اما افرادی مانند مقام معظم رهبری با انتخاب این فرد مخالف بودند که در نهایت امام با توجه به شرایط جنگی کشور نخست وزیری میرحسین را پذیرفتند.

مدیر عامل خبرگزاری فارس تصریح کرد: با توجه به اینکه در این دوره 99 نفر از نمایندگان مجلس به نخست وزیری موسوی رای ندادند همین امر مبنای تشدید اختلافات بین گروهی شد.

وی افزود: در مجلس سوم فضایی آماده شد که اکثریتی از جریان چپ مجلس را در اختیار گرفتند و میانه این مجلس با رحلت امام (ره)مصادف و هاشمی به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد.

موسوی با اشاره به اینکه قانون منع به کارگیری لیبرال ها یکی از طرح های مجلس سوم بود، گفت: به محض اینکه امام فوت کردند یک دگرزیستی در جریان چپ آغاز و به تدریج هم زمان با اینکه لایه های بالایی مجلس شعار مبارزه با آمریکا سر می دادند برخی معتقد بودند که دولت هاشمی به سمت لیبرال ها حرکت کرده است، البته در این بین افرادی نیز حضور داشتند که با رهبری رهبر معظم انقلاب نیز مخالف بودند.

مدیر خبرگزاری فارس تاکید کرد: در این فضا جریان چپ دو دسته شد که یک دسته هم سو با هاشمی و گرایش لیبرالیستی داشتند و یک عده دچار دگرزیستی معرفتی شدند و با توجه به سنجش های ایجاد شده بسیاری از نمایندگان مجلس سوم به مجلس چهارم راه نیافتند و مجلس چهارم با شعار پیروی از خط امام اطاعت از رهبری و حمایت از هاشمی شکل گرفت.

وی با اشاره به اینکه نقش مجلس چهارم حمایت از هاشمی بود، تصریح کرد: حرکت عمده ای در مجلس چهارم انجام نشد؛ اما به تدریج این مجلس نیز دو قطبی دیگری به وجود آورد و رگه های مخالفت با توسعه اقتصادی لیبرالیستی شکل گرفت که این شکاف خود را در آستانه مجلس پنجم نشان داد.

مدیر عامل خبرگزاری فارس ادامه داد: بلافاصله پس از مجلس پنجم با انتخاب دو خرداد مواجه شدیم و شاهد یک فضای تند در کشور بودیم و در نهایت با انتخابات مجلس ششم و پیروزی جریان اصلاحات مواجه شدیم که مجلس ششم فضایی بود که دوم خرداد احساس کرد به پایان خط برای دگرگونی حاکمیت رسیده است.

موسوی با تاکید بر اینکه فضای بسیار سنگینی بر مجلس ششم حاکم بود و بدترین توهین ها به نظام و دستگاه های نظام صورت می گرفت، تصریح کرد: در این مجلس طرح سه فوریتی نوشتند که ما باید پروتکل الحاقی را بپذیریم.

وی گفت: زمانی که در آستانه مجلس هفتم شورای نگهبان صلاحیت بسیاری از این افراد را رد کرد این افراد تحصن کردند که تحصن مجلس ششم ننگین ترین اتفاق پس از انقلاب به شمار می رود به طوری که آمریکا و انگلیس نیز پای این تحصن آمدند و همین امر باعث شد تحصن کنندگان از مردم کمک بخواهند و در نهایت مردم وارد صحنه نشدند.

وی بیان داشت: مجلس هفتم با حضور یک جریان اصولگرایی شکل گرفت و جوانان تحصیلکرده ای وارد این صحنه شدند که کمتر شاهد رقابت و اختلاف درونی در این مجلس بودیم.

موسوی خاطرنشان کرد: در میانه مجلس هفتم شاهد روی کار آمدن احمدی نژاد و یکسری رقابت های بین مجلس و دولت بودیم که باعث به وجود آمدن شکافی شد که این شکاف خود را در مجلس هشتم نشان داد.

مدیر عامل خبرگزاری فارس ضمن تاکید بر این نکته باب شدن زد و بندهای داخلی مجلس یکی از گفتمان های بد مجلس هشتم بود، گفت: امروز جریان اصولگرایی بخشی از مشکلات شان را وام دار همین اتفاق هستند.

وی در پایان گفت: مجلس نهم نیز ادامه دهنده مجلس هشتم است با این تفاوت که اکثریت مجلس اصولگرا هستند؛ اما سر بزنگاه مانند مجلس پنجم رفتار می کنند.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

پیشنهاد هفته

  • کتاب‌های پیشنهادی  هفته: کتاب

جنگ دوست داشتنی

کتاب جنگ دوست داشتنی مجموعه خاطرات نویسنده رزمنده ،سعید تاجیک است. توضیحات بیشتر...

ارتباط با ما

تهران- میدان ونک-خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی جنوبی-بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج)-حیاط شمالی- دفتر حوزه بسیج دانشجویی- تلفکس 88620826-021

پیامک:50001000501000-10005510001000