پرینت

فهرست پذیرفته شدگان رشته‌ تکنسین بهداشت دهان

نوشته شده توسط سردبیر. ارسال شده در کنکور سراسری

attach201312150878355814628بدين‌وسيله از داوطلباني كه اسامي آنها به عنوان پذيرفته‌شده نهايي رشته تحصيلي نيمه‌متمركز مقطع كارداني آموزشي تکنسین سلامت دهان در مرحله پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال 1394 در سايت سازمان سنجش به آدرس www.Sanjesh.org اعلام شده است، دعوت مي‌نمايد كه براي ثبت‌نام با همراه داشتن مدارك به شرح ذيل در يكي از روزهاي يكشنبه و يا دو‌شنبه 2 و 3/12/94 به آدرس دانشگاه مراجعه نمايند، بديهي است عدم مراجعه به موقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام به منزله انصراف قطعي از تحصيل آنها تلقي خواهد شد.

 

نام خانوادگی نام شماره شناسنامه کد رشته عنوان رشته مقطع
چراغي احمد 5570047239 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
شفيعي رونيزي اسماعيل 2520125780 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
ميرحاجي مغانجوقي امير 2840327511 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
حسنوند حسين 4060874167 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
مظفري حسين 3241799050 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
عابديني سجاد 4160490816 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
بهمني حيدرابادي سعيد 5640044853 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
كرمي عقيل 4540115537 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
گودرزي علي 4120574199 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
صارمي قاسم 4490243308 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
ممشلو متين 4880300845 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
ملكي نژادقراتپه مجتبي 1720150516 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
ايرانمنش محسن 1150228040 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
بيگناه سياهكل محمد 5170083556 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
ذوقي محمد 5220174444 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
شاه محمدي محمد 1720149607 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
ابيار محمدحسين 3100312368 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
كوليوند محمدصادق 4550094583 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
غسالي محمدصالح 3020443490 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
سليماني محمدنويد 3360275640 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
جعفرزاده مرتضي 5810056873 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
عابدي ده مراد مهدي 4220575057 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
گودرزي مهدي 4120604152 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
مظفرپور مهدي 3860899376 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
ايجادي ميلاد 3350200923 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی
صادقي مطلق ياسين 1850323720 25707 تكنسين سلامت دهان کاردانی

نكته مهم و قابل توجه:

كليه پذيرفته‌شدگان لازم است قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه و يا موسسه محل قبولي خود براي اطلاع از برنامه زمان، مكان، مدارك مورد نياز و نحوه مراجعه خود جهت ثبت‌نام، به پايگاه اطلاع‌رساني موسسه محل قبولي ذيربط مراجعه نمايند. در صورتي كه زمان خاصي از سوي دانشگاهها و موسسات براي ثبت‌نام اعلام نشده باشد داوطلبان مي‌بايست در يكي از روزهاي فوق براي ثبت‌نام مراجعه نمايند.

الف- مداركي كه پذيرفته‌شدگان لازم است به هنگام ثبت‌نام ارائه نمايند:

1- كليه پذيرفته‌شدگان مي‌بايست داراي گواهينامه دوره پيش‌دانشگاهي نظام جديد يا ديپلم چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه و يا مدرك كارداني پيوسته حداكثر تا تاريخ 4/11/30 بوده باشند.

2- اصل مدرك و يا گواهي تحصيلي پايان دوره متوسطه و دو سال ما قبل آن براي كليه پذيرفته‌شدگان اعم از نظام جديد و يا نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان به انضمام تصوير آن كه بخش و شهر محل اخذ مدرك تحصيلي در آن مشخص باشد.

3- اصل و يا گواهي مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكدههاي فني و حرفهاي براي پذيرفتهشدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني (حداكثر تا تاريخ 30/11/94) به انضمام تصوير آن، همچنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه، سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان كه بخش و شهر محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم در آن مشخص شده باشد به انضمام يك برگ تصوير آن.

4- اصل شناسنامه و كارت ملي و دو سري كپي از آنان.

5- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري (پذيرفته شدگان مرد كه براي آنان معافيت تحصيلي درخواست مي‌گردد لازم است دوازده قطعه عكس همراه داشته باشند).

6- معرفي نامه رسمي از ستاد مشترك‌ سپاه ‌پاسداران‌ انقلاب ‌اسلامي‌ و يا وزارت جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هر يك از رؤساي ارگان‌هاي مذكور.

7- آن دسته از داوطلبان شاهد و ايثارگر كه با سهميه‌هاي بنياد شهيد و امورايثارگران و يا ستاد كل نيروهاي مسلح پذيرفته شده‌اند در زمان ‌ثبت‌نام، ملزم به ارائه فرم ‌و يا مدركي ‌در رابطه‌ با‌ تاييد سهميه ثبت‌نامي ‌خويش‌ نمي‌باشند. ‌چنانچه ‌سهميه‌ پذيرفته‌شده‌اي حسب مورد از سوي‌ ‌بنياد شهيد و امور ايثارگران و يا ستاد كل نيروهاي مسلح ‌مورد تاييد قرار نگيرد از تحصيل وي ممانعت بعمل خواهد آمد.

8- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه شرايط مربوط به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 38 دفترچه راهنماي شماره يك آزمون سراسري سال 1394 مشخص كند (براي برادران).

9- اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان.

10- با توجه به بخشنامه 221446/460 مورخ 91/10/18 رياست‌ محترم‌ مركز سنجش آموزش ‌و پرورش كليه پذيرفته‌شدگان مي‌بايست به همراه تصويرگواهي پيش‌دانشگاهي خود به دفاتر پيشخوان دولت مراجعه و درخواست تاييديه‌ تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصيل خود را نمايند و رسيد مربوط را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه ارائه دهند. كليه پذيرفته‌شدگان مي‌بايست عنوان رشته قبولي و نام دانشگاه محل قبولي را با آدرس دقيق پستي در فرم درخواست تاييديه تحصيلي درج نمايند.

ب- تذكرات مهم در رابطه اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي:

1- پذيرفته‌شدگان هريك از رشته‌هاي تحصيلي مربوط، چنانچه قبلا در رديف پذيرفته‌شدگان رشته متمركز آزمون سراسري سال1394 نيز بوده‌باشند، برابر ضوابط اعلام شده قبولي آنان در رشته متمركز لغو شده و منحصراً مي‌بايست در رشته پذيرفته‌شده نيمه متمركز (قبولي جديد) ثبت‌نام و ادامه تحصيل دهند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد. همچنين براي پذيرفته‌شدگان دورههاي روزانه نيمه‌متمركز يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي منظور خواهد شد.

2- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شده نهايي درج گرديده، خواه در مؤسسه آموزش عالي ذيربط ثبت‌نام نمايند و يا ننمايند، حق شركت در آزمون سراسري سال 1395 را نخواهند داشت.

3- گزينش رشته‌‌هاي‌ تحصيلي نيمه‌‌متمركـز مقطع كارداني گروه آموزش پزشكي در مرحله پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي از بين داوطلباني كه در مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش شركت نموده و از سوي آن موسسه واجد شرايط براي گزينش نهايي اعلام شدهاند با در نظر داشتن نمره علمي زيرگروه رشته مذكور انجام شده است، لذا داوطلباني كه در مراحل مصاحبه شركت نموده ولي اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اعلام نشده است، يا مردود مراحل مصاحبه بودند و يا در گزينش نهايي مردود علمي در مقايسه با ساير پذيرفته‌شدگان نهايي شناخته شده اند. 

 

مسیر های دسترسی به محل ثبت نام

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

پیشنهاد هفته

  • کتاب‌های پیشنهادی  هفته: کتاب

جنگ دوست داشتنی

کتاب جنگ دوست داشتنی مجموعه خاطرات نویسنده رزمنده ،سعید تاجیک است. توضیحات بیشتر...

ارتباط با ما

تهران- میدان ونک-خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی جنوبی-بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج)-حیاط شمالی- دفتر حوزه بسیج دانشجویی- تلفکس 88620826-021

پیامک:50001000501000-10005510001000