پرینت

آغاز ثبت اعلام علاقمندی رشته‌هاي دانشگاه بقیه الله(عج) در آزمون سراسري سال 1394

نوشته شده توسط سردبیر. ارسال شده در کنکور سراسری

داوطلبان‌ گرامي ضمن آرزوي موفقيت براي ادامه‌ تحصيل‌ در مقاطع‌ مختلف آموزش‌ عالي كشور و كسب‌ مراتب‌ عاليه‌ علمي ، به منظور آشنائي با اطلاعات عمومي و شرايط و ضوابط هر يك از مؤسسات آموزش عالي داراي شرايط خاص و نحوه اعلام علاقمندي به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص، توصيه  مي شود كه با دقت مفاد اين اطلاعيه را مطالعه نمايند.

داوطلبان مي‌بايست شماره مورد يا موارد رشته‌هاي داراي شرايط خاص (حداكثر 4 مورد) را از اين اطلاعيه انتخاب و به صورت اينترنتي از تاريخ 1394/3/17 تا 1394/3/27 از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان به نشاني: www.sanjesh.org نسبت به اعلام علاقمندي به آنها اقدام نمايند. لازم به تأكيد است به درخواست‌هاي غير از روش اينترنتي ترتيب اثر داده نمي‌شود.

 

تعريف رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ داراي‌ شرايط خاص: رشته‌هاي‌ داراي شرايط خاص رشته‌هايي هستند كه نياز به‌ اقداماتي‌ نظير مصاحبه‌، معاينه‌، آزمون علمي و يا عملي دارند. وپذیرش آنها بصورت متمرکز خواهد بود.بعد از اعلام علاقمندي داوطلبان به اين رشته‌ها طبق توضيحات فوق، در صورتي‌ كه‌ نام آنان‌ (حدوداً در محدوده زماني دهه اول مرداد 94) در رديف‌ معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ رشته‌هاي‌ مذكور براي‌ مصاحبه‌ و معاينه‌ اعلام‌ گردد، مي‌بايست ضمن اينكه‌ در مراحل‌ مصاحبه‌، معاينه‌ و آزمون علمي و يا عملي شركت‌ مي‌‌نمايند در زمان‌ انتخاب‌ رشته‌ نيز، كدرشته‌ يا كدرشته‌هاي‌ مذكور را از دفترچه‌ شماره 2 به‌ عنوان‌ يك‌ يا چند رشته از انتخاب‌هاي‌ خود از اولويت1 تا 150در هر اولويتي كه علاقه دارند انتخاب نمايند.

لذا داوطلبان‌ پس ‌از مطالعه‌ دقيق ضوابط و شرايط عمومي‌ و اختصاصي‌ هر يك‌ از رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ مربوط به‌ گروه‌ آزمايشي‌ خود شماره‌ مورد يا موارد مربوط به رشته‌هاي‌ مورد علاقه‌ خود را از جدول‌ شماره 6 ( ويژه داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ تجربي‌)  استخراج‌ و انتخاب نمايند.

ملاك نهايي براي ظرفيتها، عنوان رشته‌ها و نيمسال پذيرش براي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، موارد درج شده در دفترچه راهنماي انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) خواهد بود.

رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ داراي‌ شرايط خاص‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ تجربي

داوطلبان علاقمند به ادامه تحصيل و انتخاب هر يك از رشته‌هاي تحصيلي مندرج در جدول شماره (6) لازم است با توجه به شرايط و ضوابط مؤسسه مذكور كه در ذيل جدول رشته‌هاي تحصيلي درج گرديده است علاقمندي خود را به انتخاب رشته يا رشته‌هاي ذيربط اعلام نمايند.

جدول شماره 6- رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ تجربي‌

عنوان رشته تحصيلي/ نام مؤسسه آموزش عالي

 شماره مواردي كه بايد در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان درج شود

پزشكي- دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج)-تهران

6

داروسازي- دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج)-تهران

7

داروسازي بورسيه و استخدام ارتش جمهوري اسلامي در دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج)-تهران

8

پرستاري- دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج)-تهران

9

مهندسي بهداشت محيط و مهندسي بهداشت حرفه‌اي-دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج)-تهران

10

مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)-تهران

11

ساير رشته‌هاي تحصيلي كارشناسي دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)-تهران

12

                                                                                                                              

شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج)-تهران دوره روزانه:

الف) شرایط عمومی: 1- اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی(ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوریاسلامی ایران. 2-اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه. 3-التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازیناخلاق اسلامی. 4-عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی. 5-نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروه‌ها و سازمان‌های غیراسلامی، التقاطی، الحادی و غیرقانونی. 6-عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامیایران. 7-عدم اعتیاد به مواد مخدر و محرومیت از خدمات دولتی. 8-داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر. 9-داشتن حسن شهرت اخلاقی و اجتماعی و عدم سوء پیشینه. 10-داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف.

ب) شرایط اختصاصی: 1-حداقل معدل‌كتبي دیپلم  18 براي دوره دكتراي حرفه اي پزشكي و داروسازي و معدل 14 براي دوره كارشناسي. 2-کسب نمره علمی بالاتر از 9500 در آزمون سراسری براي رشته پزشكي و داروسازي و نمره علمي بالاتر از 8000 براي دوره كارشناسي. 3-حداکثر سن داوطلبان تحصیل در اين دانشگاه 20 سال تمام می‌باشد.

تبصره 1: به ازاي هر یک سال عضويت بسيج فعال، مدت سه ماه و عضویت عادی دو ماه تا سقف یک سال قابل افزایش به حداکثر سن می‌باشد.

تبصره 2: در صورت انجام خدمت دوره ضرورت، مدت مذکور به حداکثرسن اضافه می‌گردد. تبصره 3: براي ‌اعضاي درجه يك خانواده‌هاي شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقودالاثرها تا ميزان پنج سال قابل افزایش به حداکثر سن می‌باشد. تبصره 4: مجموع سن فردبا احتساب ارفاق سنی حاصل از این بند حداكثر نمی‌باید از 25 سال تجاوز نماید. 4-در شرایط مساوی، اولویت با اعضای درجه یک خانواده محترم ایثارگران (شهداء، جانبازان، آزادگان و رزمندگان) و همچنین اعضای بسیج می‌باشد. 5- در مدت تحصیل در دانشگاه بقیه‌الله (عج) دانشجویان از امکانات فرهنگی،خوابگاه و غذا در حد امکان بهره‌مند خواهند بود. لیکن دانشگاه هیچگونهتعهدی برای خوابگاه متاهلین ندارد.6-پذیرفته شدگان نهایی در بدو ورود به استخدام رسمی سپاه پاسداران در آمده و از حقوق، مزایا، بیمه، خدمات رفاهی و ... امکانات دانشجویان بورسیه بهره‌مند خواهند شد. 7-منتخبين در بدو ورود مي‌بايست دوره عمومي پاسداري را در يكي از مراكزآموزشي سپاه طي نمايند. 8-منتخبین پس از فارغ‌التحصیلی براساس نیاز سپاه و نظر معاونت بهداشتو درمان سپاه بکارگیری می‌شوند.جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد رشته‌ها و معرفی دانشگاه به آدرس سایت دانشگاه: www.bmsu.ac.ir مراجعه يا با شماره تلفن 82483143-021 تماس حاصل نمایید

.

رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج)-تهران

عنوان

رشته

ظرفيت پذيرش نيمسال

جنس پذيرش

مقطع تحصيلي

توضيحات

اول

دوم

زن

مرد

پزشكي

35

ـــ

ـــ

مرد

دكتري حرفه‌اي

پذيرش ازميان داوطلبان با عضويت بسيجي ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

داروسازي

20

ـــ

ـــ

مرد

دكتري حرفه‌اي

پذيرش ازميان داوطلبان با عضويت بسيجي ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

داروسازي

9

ـــ

ـــ

مرد

دكتري حرفه‌اي

پذيرش ازميان داوطلبان و نهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام ارتش جمهوري اسلامي

علوم ازمايشگاهي

10

ـــ

ـــ

مرد

كارشناسي

پذيرش ازميان داوطلبان با عضويت بسيجي ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

پرستاري

20

ـــ

ـــ

مرد

كارشناسي

پذيرش ازميان داوطلبان با عضويت بسيجي ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

هوشبري

10

ـــ

ـــ

مرد

كارشناسي

پذيرش ازميان داوطلبان با عضويت بسيجي ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

اتاق عمل

10

ـــ

ـــ

مرد

كارشناسي

پذيرش ازميان داوطلبان با عضويت بسيجي ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

مهندسی بهداشت محيط

10

ـــ

ـــ

مرد

كارشناسي

پذيرش ازميان داوطلبان با عضويت بسيجي ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

علوم تغذيه

10

ـــ

ـــ

مرد

كارشناسي

پذيرش ازميان داوطلبان با عضويت بسيجي ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

مهندسی بهداشت حرفه‌اي

10

ـــ

ـــ

مرد

كارشناسي

پذيرش ازميان داوطلبان با عضويت بسيجي ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

مديريت خدمات بهداشتي درماني

5

ـــ

ـــ

مرد

كارشناسي

پذيرش ازميان داوطلبان با عضويت بسيجي ونهايتا جذب بصورت بورسيه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

لینک ثبت اعلام علاقمندی 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

بارگذاری نظرات قدیمی تر

پیشنهاد هفته

  • کتاب‌های پیشنهادی  هفته: کتاب

جنگ دوست داشتنی

کتاب جنگ دوست داشتنی مجموعه خاطرات نویسنده رزمنده ،سعید تاجیک است. توضیحات بیشتر...

ارتباط با ما

تهران- میدان ونک-خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی جنوبی-بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج)-حیاط شمالی- دفتر حوزه بسیج دانشجویی- تلفکس 88620826-021

پیامک:50001000501000-10005510001000