پرینت

مقایسه دو آمار از میزان مشارکت در انتخابات مصر+ تفکیک استانها و درصدها

نوشته شده توسط سردبیر. ارسال شده در تحلیل مسائل روز

نکته جالب در ارائه داده‌ها از سوی طرفین اختلاف بسیار زیاد آمارها نسبت به هم است که وقتی با نسبت مشارکت انتخابات سال 91 مقایسه می شود تا حدودی غیر عادی به نظر می رسد.

با پایان گرفتن شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری مصر گزارش ها در خصوص میزان مشارکت شهروندان مصری به دلیل مخالفت های گسترده با برگزاری این انتخابات متفاوت است.

به گزارش خبرگزاری فارس، برخی از رسانه ها و موسسات حقوق بشری که این انتخابات را غیر شرعی و غیر قانونی می دانند براساس مستندات خود آمار شرکت کنندگان در این انتخابات را بسیار پایین اعلام کرده اند و در مقابل رسانه های موافق برگزاری انتخابات که بیشتر از طیف لیبرال و نظامی هستند میزان مشارکت مردم را مناسب توصیف نموده اند.

نکته جالب در ارائه آمارها از سوی طرفین اختلاف بسیار زیاد آمارها است که تا حدودی غیر عادی به نظر می رسد.

این انتخابات دومین انتخابات پس از پیروزی انقلاب ملت مصر و سرنگونی رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک است. اولین انتخابات در سال 2012 م با حضور گسترده مردم برگزار شد که طی آن برای نخستین بار یک رئیس جمهور غیر نظامی از سوی مردم برگزیده شد. اما این رئیس جمهور یکسال بیشتر دوام نیاورد و در 30 ژوئن سال 2013 م طی تحرکاتی که با حمایت نهادهای نظامی هم مواجه شد، ساقط گردید.

از آن زمان به بعد دولت موقت در راس امور مصر بود که ماموریت اصلی آن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و سپس انتخابات پارلمانی است. این دولت موقت ماموریت نخست خود یعنی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را طی هفته جاری به انجام رساند و پس از این باید انتخابات مجلس الشعب را برگزار نماید.

با این وجود موسسه دیدبان حقوق و آزادی‌ها در کشورهای عربی با صدور اطلاعیه ضمن انتقاد از برگزاری غیر شفاف انتخابات در مصر نسبت رای دهندگان حقیقی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری مصر را نزدیک به 12 درصد اعلام کرد. این در حالی است که برگزار کنندگان انتخابات ریاست جمهوری اخیر مصر با توجه به تحریم این انتخابات از سوی برخی از جریانها همچون جوانان جنبش 6 آوریل و اخوان المسلمین میزان مشارکت را بالای 45 درصد عنوان کرده اند. گفتنی است میزان مشارکت در نخستین انتخابات پس از سرنگونی رژیم مبارک در سال 91 خورشیدی 51/58 درصد بوده است و این در حالی است که با توجه به حضور دو نماینده از دوجریان عمده مصری در این انتخابات (محمد مرسی به عنوان نماینده جریان اسلام گرا و احمد شفیق به عنوان نماینده لیبرالها، بازماندگان رژیم مبارک و...) شمار زیادی از مصریها تمایل داشتند در اولین انتخابات آزاد پس از چند دهه دیکتاتوری مشارکت کنند

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ موسسه  دیده بان حقوق و آزادی هابا انتشار نموداری از میزان آرای اخذ شده بر روی پایگاه اینترنتی اش ، نوشت: این آمارها نشان می دهد برخلاف گفته حاکمان مصر، نسبت واقعی رای دهندگان 11/92 بوده است.

این موسسه  در اثبات ادعای خود نوشت: این گزارش براساس فعالیت مستمر یک گروه کاری مستقر در همه استانهای مصر و در بین ناظران انتخاباتی و معتمدان محلی تهیه و منتشر شده است. موسسه دیده بان حقوق و آزادی ها با توصیف انتخابات اخیر ریاست جمهوری مصر به « نمایش نامه طنز» نوشت که  اتهامات بین المللی و داخلی  زیادی در خصوص عدم شفافیت روند برگزاری انتخابات و عدم مصداقیت نتایج آن صورت گرفته است.

این آمار را علاوه بر سایت موسسه یاد شده سایت های وابسته به جنبش جوانان 6 آوریل و سایت های هوادار جنبش اخوان المسلمین نیز منتشر کردند

براساس این گزارش درصد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری مصر به تفکیک استانها به شرح زیر است:

- استان « البحرالاحمر» : 7/92 درصد

- استان الوادی الجدید: 7/85  درصد

- استان اسوان : 10/61 درصد

- استان الاقصر : 12/64 درصد

- استان قنا : 12/81 درصد

- استان سوهاج : 12/34 درصد

- استان  اسیوط: 10/78 درصد

- استان المنیا : 8/23 درصد

- استان بنی سویف : 8/98 درصد

- استان الفیوم : 8/95 درصد

- استان مطروح : 7/95 درصد

- استان الاسکندریه: 11/53 درصد

- استان البحیره : 9/65 درصد

- استان کفرالشیخ: 12/73 درصد

- استان دمیاط : 11/76 درصد

- استان الدقهلیه: 11/47 درصد

- استان الغربیه: 11/49 درصد

- استان الشرقیه: 11/80 درصد

- استان جنوب سینا: 10/97 درصد

- استان شمال سینا: 11/24 درصد

- استان پورت سعید: 11/85 درصد

- استان سوئز: 10/61 درصد

- استان اسماعیلیه: 10/76 درصد

- استان المنوفیه : 12/84 درصد

- استان القلیوبیه : 11/72 درصد

- استان الجیزه : 12/29 درصد

- استان قاهره: 12/91 درصد  

برهمین اساس رسانه های مصری طرفدار برگزاری این انتخابات از جمله روزنامه الیوم السابع  و ... اطلاعات خود از میزان مشارکت مردم مصر به تفکیک استانها را به شرح زیر اعلام کردند

- استان « البحرالاحمر» : 96.8 درصد   ( میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 43٫5 درصد )

- استان الوادی الجدید: 43.9 درصد (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 45٫4 درصد )

- استان اسوان : 35.8 درصد      (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 37٫9 درصد )

- استان الاقصر : 47.9 درصد       (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 40٫3 درصد )

- استان قنا : 33.4 درصد           (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 33٫1 درصد )

- استان سوهاج : 19.2 درصد     (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 40٫1 درصد)

- استان  اسیوط: 33 درصد         (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 44٫6 درصد )

- استان المنیا : 35.1 درصد        (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 51٫8 درصد)

- استان بنی سویف : 35.8 درصد (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 55٫9 درصد)

- استان الفیوم : 30.4  درصد      (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 50٫6 درصد )

- استان مطروح : 28.9 درصد       (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 40٫6 درصد )

- استان الاسکندریه: 49.9 درصد  (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 53٫7 درصد)

- استان البحیره : 46.8 درصد      (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 49٫4 درصد )

- استان کفرالشیخ: 50.3 درصد   (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 42٫6 درصد)

- استان دمیاط : 52.2 درصد       (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 55٫9 درصد )

- استان الدقهلیه: 55.1 درصد     (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 53٫3 درصد)

- استان الغربیه: 59.1 درصد       (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 55٫8درصد)

- استان الشرقیه: 54.7 درصد     (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 56٫6 درصد)

- استان جنوب سینا: 49.3 درصد  (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 40٫8 درصد)

- استان شمال سینا: 35.4 درصد (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 46٫9 درصد)

- استان پورت سعید: 60.9 درصد  (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 58٫1 درصد )

- استان سوئز: 46.8 درصد          (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 56٫0 درصد )

- استان اسماعیلیه: 50.3 درصد   (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 55٫5 درصد )

- استان المنوفیه : 62.6 درصد      (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 61٫5 درصد )

- استان القلیوبیه : 55.5 درصد      (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 57٫9 درصد)

- استان الجیزه : 42.7 درصد        (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 54٫8 درصد )

- استان قاهره: 50 درصد            (میزان مشارکت در انتخابات سال 91 : 54٫8 درصد)

این در حالی است که بنابر گزارش منتشر شده در پایگاه اینترنتی ویکی پدیابه نقل از سایت کمیسیون عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر میزان مشارکت مردم این کشور به تفکیک استان در انتخابات سال 91 خورشیدی (2012 م ) به قرار زیر است:

- استان « البحرالاحمر» : 43٫5 درصد

- استان الوادی الجدید: 45٫4 درصد

- استان اسوان : 37٫9 درصد

- استان الاقصر : 40٫3 درصد

- استان قنا : 33٫1 درصد

- استان سوهاج : 40٫1 درصد

- استان  اسیوط: 44٫6 درصد

- استان المنیا : 51٫8 درصد

- استان بنی سویف : 55٫9 درصد

- استان الفیوم : 50٫6 درصد

- استان مطروح : 40٫6 درصد

- استان الاسکندریه: 53٫7 درصد

- استان البحیره : 49٫4 درصد

- استان کفرالشیخ: 42٫6 درصد

- استان دمیاط : 55٫9 درصد

- استان الدقهلیه: 53٫3 درصد

- استان الغربیه: 55٫8درصد

- استان الشرقیه: 56٫6 درصد

- استان جنوب سینا: 40٫8 درصد

- استان شمال سینا: 46٫9 درصد

- استان پورت سعید: 58٫1 درصد

- استان سوئز: 56٫0 درصد

- استان اسماعیلیه: 55٫5 درصد

- استان المنوفیه : 61٫5 درصد

- استان القلیوبیه :: 57٫9 درصد

- استان الجیزه : 54٫8 درصد

- استان قاهره: 54٫8 درصد

با این وجود براساس گزارشات منتشر شده از سوی دولت برآمده از دستور عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع سابق و رئیس جمهور کنونی مصر،از مجموع آرای اخذ شده (25039378)  عبدالفتاح السیسی  با کسب  23264306 رای  یعنی 92/9 درصد آرا رتبه نخست  و حمدین صباحی با کسب  752300 رای حایز رتبه دوم شد.

براساس گزارش این روزنامه ها تعداد آرای باطله نیز 1022772 رای بوده که از تعداد آرای حمدین صباحی بیشتر بود.

این رسانه ها با لحن تحقیر آمیزی با ذکر این نکته که درصد آرای باطله از درصد آرای صباحی بیشتر بوده به انعکاس گسترده این خبر پرداختند.

این در حالی است که صباحی در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر (2012) با 21٫5 درصد آراء در رتبه سوم قرار گرفت. رای قابل توجه صباحی بدون اینکه حزب مهمی از او حمایت کرده باشد شگفتی کارشناسان سیاسی را برانگیخت.

او در دور نخست انتخابات سال 2012 م (1391 خورشیدی) با کسب  4٬820٬237 رای از مجموع  23٬672٬036 رای پس از محمد مرسی از حزب اخوان المسلمین و احمد شفیق نخست وزیر دوره مبارک رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

علاوه براین ، آرای کسب شده توسط حمدین صباحی که برخی رسانه های طرفدار السیسی مانور معناداری روی ارای وی و آرای باطله انجام می دهند در حالی است که صباحی در انتخابات گذشته در رقابت با مرسی، شفیق، عمروموسی و ابوالفتوح  در دور نخست در پنج  استان مصر بر رقبای قدرتمند خود که از پایگاه اجتماعی بیشتری برخوردار بودند پیشی گرفت. به عنوان مثال او در استان اسکندریه 571 هزار رای (مرسی 299 هزار و احمد شفیق 212 هزار ) در استان بحرالاحمر 22 هزار رای (مرسی 14 هزار و احمد شفیق 17 هزار)، در استان پورت سعید 91 هزار رای (مرسی 35 هزار و احمد شفیق 35 هزار 400 رای) ، استان قاهره  988 هزار رای (مرسی 644 هزار و شفیق 933 هزار )و در استان کفرشیخ 486 هزار رای (مرسی 133 هزار و شفیق 63 هزار رای ) کسب کرد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

پیشنهاد هفته

  • کتاب‌های پیشنهادی  هفته: کتاب

جنگ دوست داشتنی

کتاب جنگ دوست داشتنی مجموعه خاطرات نویسنده رزمنده ،سعید تاجیک است. توضیحات بیشتر...

ارتباط با ما

تهران- میدان ونک-خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی جنوبی-بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج)-حیاط شمالی- دفتر حوزه بسیج دانشجویی- تلفکس 88620826-021

پیامک:50001000501000-10005510001000